Stel cookie voorkeur in

Met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet...

Openbare basisschool De Zwerm is een gemoedelijke school in een klein dorp. Dat klinkt pittoresk, maar ons onderwijs is dat zeker niet! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen vol zelfvertrouwen de moderne maatschappij tegemoet kunnen treden. Dit vraagt naast de aandacht voor kernvakken als rekenen en taal, ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, communiceren en oplossingsgericht denken. Onderzoekend en ontwerpend leren vormen dan ook het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij wij aansluiten op de talenten en onderwijsbehoefte van ieder kind afzonderlijk.

 
Beste techniekschool van Nederland!

Op deze website leest u meer over de activiteiten op onze school, over ons onderwijs en over hoe wij samen met ouders en andere partners in onze omgeving, voortdurend werken aan verdere verbetering daarvan. Een aansprekend voorbeeld is de nationale Techniektrofee 2015 die we aan het eind van het schooljaar 2014-2015 in ontvangst mochten nemen. Een jaar lang mogen we ons de beste techniekschool van Nederland noemen. Dat is illustratief voor onze ambities!

W&T als ontwikkeling