Stel cookie voorkeur in

Onderzoekend en ontwerpend leren

03-09-2015

Tijdens de studiedag over Ontwerpend en Onderzoekend leren hebben we het thema "Raar maar waar" voorbereid. Dit thema is ook het thema van de kinderboekenweek. Nanette Wagenaar van de OBD begeleidt ons. Uitgangspunt zijn de 21st century-skills, dit zijn vaardigheden die wij onze leerlingen willen meegeven voor hun toekomst. Kinderen doen zelf onderzoek binnen een thema, waardoor zij eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Door daarna met het geleerde "iets nieuws" te ontwerpen beklijven kennis en vaardigheden.