Stel cookie voorkeur in

Start crowdfundingsactie voor ons techniekonderwijs!

20-06-2018

Met onze projecten dagen wij onze kinderen uit om oplossingen te bedenken en te bouwen voor reële problemen. Alle belangrijke vaardigheden voor de beroepen van de toekomst komen hierin naar voren, denk aan creativiteit, ondernemerszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ICT geletterdheid.

Hoe houd je Sint Maarten droog bij overvloedige regen? Ontwerp en bouw een kippenvoermachine om onze schoolkippen te voeren tijdens de vakantie. Zomaar een greep uit onze techniek-projecten.

Waarom is Wetenschap & Techniek onderwijs zo belangrijk?
Het bedrijfsleven schreeuwt om al jaren om deskundige technische medewerkers. Vacatures in de techniek zijn steeds vaker moeilijk vervulbaar en de komende jaren blijft de behoefte aan vakmensen in de techniek onverminderd groot. De Zwerm wil daarom de kinderen op jonge leeftijd interesseren voor techniek en technische vaardigheden bij de kinderen stimuleren.

Unieke samenwerking
De afgelopen jaren heeft de Zwerm op unieke wijze invulling gegeven aan het W&T onderwijs. En met succes! 

Er is een Techniekteam opgericht bestaande uit een enthousiaste groep vaders, moeders en leerkrachten. Samen hebben wij het Technieklokaal en de techniekcircuits neergezet. Er zijn een hoop leuke projecten gerealiseerd waar met veel enthousiasme aan is gewerkt. 

Voorbeeldschool
In het schooljaar 2016-2017 is De Zwerm uitgeroepen tot voorbeeldschool op gebied van W&T onderwijs. Zij stelt haar deuren open om de opgedane kennis en ervaringen te delen met andere scholen! Een mooi voorbeeld hiervan is de mobiele Escaperoom, die inmiddels zijn weg naar menige school in de regio heeft gevonden.

Ontwikkelingen gaan snel!
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Willen wij onze kinderen blijven prikkelen en enthousiasmeren voor techniek, dan zullen we hierin mee moeten gaan. Dit willen wij doen door een aantal nieuwe werkhoeken toe te voegen die de gelegenheid bieden om ervaring op te doen met moderne technieken en apparatuur, namelijk:

- Een demontage hoek
- Multimedia/Beeld & Geluid
- Programmeren en ontwerpen

Helaas zijn onze huidige middelen niet toereikend om hier invulling aan te geven. 
De totale kosten van de aanpassingen bedragen € 14.800,-. Dit is een flink bedrag. Daarom zijn wij deze crowdfundingsactie gestart.

Met deze crowdfundingsactie willen we voldoende geld bij elkaar brengen om fase 1, de uitbreiding van ons Technieklokaal, te realiseren.

Helpt u ons mee dit tot een succes te maken?
Dat kan dan op:https: //hetluktons.nl/nl/projects/techniekopdezwerm

Elke bijdrage helpt!